Home


Link to more information about Brunei Darussalam   

BRUNEI MALAY CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
DEWAN PERNIAGAAN DAN PERUSAHAAN MELAYU BRUNEI
2005 - 2008


The members of the Brunei Malay Chamber of Commerce and Industry for the years 2005 to 2008 are as follows:

President / Yang Di-Pertua
+ Haji Razali Haji Johari

Deputy President / Timbalan Yang Di-Pertua
+ Dr Haji Kamaruddin bin DSP Haji Talip

Chairman / Pengerusi Tetap
+ Haji Umar bin Muhammand

Scretary General / Setiausaha Agung
+ Awang Osman bin Haji Omar

General Treasurer / Bendahari Agung
+ Haji Ibrahim bin Haji Damit

Deputy Chairman / Timbalan Pengerusi Tetap
+ Haji Ismail bin Haji Yussof

Deputy General Treasurer / Timbalan Bendahari Agung
+ Haji Abdul Saman bin Haji Ahmad

1st Vice President (Brunei/Muara & Temburong) / Naib Yang Di-Pertua I (Brunei/Muara & Temburong)
+ Haji Shaikh Abas bin Haji Shaikh Mohammad

2nd Vice President (Belait) / Naib Yang Di-Pertua II (Belait)
+ Dr Haji Mohd Shah bin Haji Ahmad

3rd Vice President (Tutong) / Naib Yang Di-Pertua III (Tutong)
+ Haji Abdul Khalid bin Haji Abdul Latif

Commerce Secretary / Setiausaha Perdagangan
+ Haji Yussof Tahlil bin Tahlil

Assistant Commerce Secretary (Industry & Service Section) / Penolong Setiausaha Perdangan (Bahagian Perindustrian & Perkhidmatan)
+ Haji Ismail bin Sabani

Welfare Secretary / Setiausaha Kebajikan
+ Haji Mohd Shambas bin Haji Bagol

Assistant Secretary Information / Penolong Setiausaha Penerangan
+ Dato Malai Haji Ali bin Malai Haji Osman

Executive Committee Members / Ahli Jawatankuasa
+ Haji Mohd Said bin Haji Yakup
+ Haji Sabli bin Arsad
+ Haji Hanafi bin POKDGSDRDLU Haji Abd Rahman
+ Pengiran Hajah Intan binti PDP haji Apong


Source: Brunei Malay Chamber of Commerce and Industry, 2005

   

Copyright (c) BRUNEIresources.com, 2005. All Rights Reserved.